PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

Eliška je mezinárodně akreditovaný praktik Feldenkraisovy® metody, kterou vystudovala v rámci čtyřletého výcviku Feldenkraisovy® metody ve Feldenkrais Institutu ve Vídni. Zde dále studuje i specializovaný výcvik pro práci s dětmi vycházející právě z Feldenkraisovy® metody – The Child’Space Professional Training Program. Tento výcvik vede Dr. Chava Shelhav, jedna z prvních studentů Dr. Moshého Feldenkraise, tvůrce Feldenkraisovy® metody.

Je také  absolventkou magisterského studia aplikovaných pohybových aktivit pro dospělé a děti se specifickými potřebami na FTVS UK v Praze a intenzivního studijního programu EUDAPA na Hagaa Helia Univerzitě ve Finsku (Evropský univerzitní diplom zaměřený na adaptované pohybové aktivity). Celý život aktivně sportuje – hraje např. volejbal, lyžuje, ráda chodí po horách.

Eliška v tuto chvíli pracuje v Praze a v Plzni s dospělými a dětmi bez specifických potřeb i se specifickými potřebami především v rámci skupinových a individuálních lekcí a dále seminářů Feldenkraisovy® metody. Její klienti mají během těchto lekcí a seminářů možnost SE PŘIROZENĚ ROZVÍJET SKRZE POHYB, POCHOPIT A RESPEKTOVAT VLASTNÍ POTŘEBY a tím např. urychlit léčebný proces při poranění, zmírnit nebo úplně odstranit různé bolesti pohybového aparátu, objevit lehkost v pohybu a v dýchání, navýšit kvalitu spánku, zlepšit soustředění, aj.

Další informace k výše uvedeným lekcím najdete na: www.facebook.com/eliskafeldenkrais nebo můžete napsat přímo Elišce na e-mailovou adresu: [email protected].

 

Feldenkraisova® metoda pro děti 4 – 6 let

Feldenkraisova® metoda pro děti 7 – 10 let

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006