info@kreativnipohyb.cz

 

 

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:
Eliška je mezinárodně akreditovaná lektorka skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody pro dospělé a děti. V současné době studuje čtyřletý studijní program Feldenkrais International Training Program ve Vídni (Feldenkrais Institut Vienna) pod vedením Donny Ray. Dále studuje aplikované pohybové aktivit pro dospělé a děti se specifickými potřebami na FTVS UK a je absolventkou intenzivního studijního programu EUDAPA ve Finsku (Evropský univerzitní diplom zaměřený na adaptované pohybové aktivity). Dlouhodobě pracuje v rámci pohybově-rozvíjejících aktivit s dětmi a dospělými různého věku a potřeb.