Klára 1

Rozhodla jsem se pro tento obor pro jeho úzký vztah k pohybu. Pohyb mě fascinuje. Sama hodně běhám, lezu po skalách i stěnách nebo chodím po horách. Fyzioterapii beru jako příležitost předávat druhým učení o jejich vlastním těle, jeho potřebách a o cestě, jak nejlépe využít veškerý jeho potenciál. Velmi mě naplňuje třeba práce s běžci, které mohu učit, jak běhat bez potíží a zbytečných přetížení. V BeBalanced jsem také dostala možnost vést Core funkční trénink, kde se snažím o komplexní zapojení těla v nejrůznějších pozicích a pohybech s cílem zapojit opravdu kvalitně střed těla. Ráda pracuji se sportovci, se všemi dospělými klienty a baví mě i práce se staršími dětmi. V budoucnu plánuji spojit fyzioterapii s psychoterapií či koučinkem. Chtěla bych ukázat druhým úzkou provázanost těla a mysli. Jsem si jistá, že existují cesty, jak je možné dosáhnout rovnováhy mezi těmito miskami vah. Ve volném čase mimo jiné vedu zážitkové kurzy pro děti i dospělé, kde se snažím zážitkem předat cenné životní dovednosti – například ctnosti dětem, sebedůvěru, rovnováhu a schopnost se rozhodovat dospělým.

Z profesního životopisu:

Vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na 2.LF UK, jehož garantem je Prof. Pavel Kolář. Její práce vychází především z poznatků vývojové kineziologie a metody DNS. Klára se plně věnuje práci fyzioterapeuta a ve svůj volný čas tráví seberozvojem a dobrovolnickými aktivitami, především pro děti. Dále si rozvíjí své vzdělání studiem psychoterapie. Klade důraz na vliv psychiky na fyzické zdraví a zajímá se o alternativní přístupy v léčbě. Sama aktivně sportuje (běh, lezení).

Absolvované kurzy:
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice

Feldenkrais workshop