Přibližně od mých 17 let se zajímám o vše, co souvisí s přírodní medicínou a s terapiemi. Četla jsem knihy od pana Janči, MUDr. Jonáše, fascinovala mě čínská medicína a další podobné metody a směry. Hledala jsem celostní přístup k lidskému zdraví. Rozhodla jsem se proto pro studium fyzioterapie a byla jsem přijata na 3.LF UK.

Po ukončení studia jsem pracovala ve FN Motol, Ústřední vojenské nemocnici a v několika ambulantních zařízeních. Velkou inspirací pro mě bylo 8 let působení v Centru komplexní péče Dobřichovice.

Fyzioterapii se věnuji už 20 let. S přibývající praxí se zaměřuji stále více na jemné metody, které podporují schopnost regenerace, pomáhají „vyzvednout“ to, co je v těle dobré a aktivují potenciál klienta.

Ve své práci používám několik přístupů a metod: měkké techniky a mobilizace, Spiraldynamik, prvky vývojové kineziologie, dechové a relaxační techniky, Fyzioterapii funkce (Bc.Clara Lewit), senzomotorickou stimulaci, kraniosakrální terapii.

Mojí srdeční záležitostí je kraniosakrální terapie. Poskytuje tělu a celému systému klienta ukotvení, bezpečí a klid. Umožňuje propojení se Zdravím, které je stále přítomné, i v případě potíží.

Mým záměrem je poskytovat klientům celostní péči s respektem k tělu a osobnosti každého člověka.

 

Absolvované kurzy a semináře:

  • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému (200 hodin) – Bc. Soňa Balcárková
  • Míčková facilitace u respiračních onemocnění a nespecifické mobilizace pomocí míčků na softtenis (45 hodin) – Zdenka Jebavá
  • Terapeutická práce s dotekem (120 hodin) – RNDr. Květa Palusková
  • Terapeutické masáže a deep draining (176 hodin) – RNDr. Květa Palusková
  • Integrace dechu a těla (46 hodin) – Dagmar Jančová (terapeutka a lektorka orientující se na práci s tělem – Centrum Krizové intervence Praha 8)
  • Základní kurz Spiraldynamik (1.-4.část) – Mgr. Lenka Kazmarová
  • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (210 hodin) – Mgr. Hana Nováková
  • Praktické základy psychosomatického přístupu (21 hodin) – odborný garant Mgr. et Mgr. Jana Týkalová
  • Kraniosakrální osteopatie (234 hodin) – Radek Neškrabal, BCST

 

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006