Mgr. Petra Willantová

psycholožka a psychoterapeutka

Tel.: 792 728 551 | mail: [email protected]

 

“Jeskyně, do které se bojíte vstoupit, skrývá poklad, který hledáte”. To jsou slova Josepha Cambella, se kterými velmi souzním. Všichni občas čelíme situaci, která s sebou přináší výzvu – vstup do neznáma, pohled na to nepříjemné v nás a v druhých, kontakt s těžkými emocemi. Když však tuto výzvu přijmeme, říkáme ano příležitosti pro změnu a vlastní růst. Poznání a hloubka, které tím získáváme, jsou pak tím pravým bohatstvím pro nás i pro druhé.

Protože taková cesta zpravidla nebývá jednoduchá, je dobré mít pomocníka. Ráda budu Vaším průvodcem, ať už se snažíte o zlepšení vztahu k sobě či druhým, když procházíte krizí, ztrátou, depresí, úzkostmi, nebo jakoukoliv jinou obtížnou situací.

O tom, jak důležité je znát své vnitřní zdroje i slepé skvrny jsem se přesvědčila coby psycholožka v krizovém centru, kde jsem 4 roky pracovala. V centru rodinné terapie jsem zase měla možnost pracovat s klienty v širším kontextu rodiny. Aktuálně působím v soukromé praxi v Praze a v Českých Budějovicích, kde se zaměřuji na individuální práci s dospělými a dospívajícími.

Při mé práci i při vlastním sebe-uvědomění mi pak velmi pomáhá psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii. Do Be Balanced mě přivedl celostní přístup ke klientovi, inspirativní prostředí a milí kolegové.

Více informací na: www.willterapie.cz

ENGLISH

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek”. Those are the words of Joseph Cambell that resonate with me strongly. Sometimes, we all find ourselves in a situation that comes with a challenge – entering the unknown, facing the unpleasant truth about ourselves or others, embracing complicated emotions. Saying yes to this challenge means the possibility of change and personal growth. The knowledge and inner depth we gain this way are then the true riches that hold value for ourselves and for others.

Since this path usually isn´t an easy one, it is useful to reach for help. I will gladly be your guide, whether you work on improving your relationship with yourself or others, whether there is an ongoing crisis in your life, whether you face loss, depression, anxiety or any other demanding situation.

I have seen how important it is to know one´s inner sources as well as blind spots during my practice at a crisis centre, where I worked for 4 years. Later on, I had the opportunity to work with clients in the broader context of their families, in a family psychotherapy centre. Nowadays, I have a private practice in Prague and České Budejovice. My main focus is working with adults and adolescents.

Psychotherapy training in Analytical Psychology is an important tool for my work as well as for my own personal growth and awareness. A complex approach towards clients, inspirational surroundings and nice colleagues are what brought me to the Be Balanced family.

For more information visit: www.willterapie.cz/english/

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006