Zveme vás na kurz Kompenzačních cvičení, kde se dovíte nejen něco o teorii fungování našeho pohybového aparátu, ale hlavně si odnesete bohatý zásobník uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cviků pro každého. Cílem kurzu je nejen zásobit vás cviky, ale především naučit jak přemýšlet nad výběrem vhodných cviků a co vše si ohlídat, abyste si při cvičení naopak neubližovali.

Kurz je určen pro všechny sportovce, trenéry, učitele TV/ZTV, rodiče sportujících dětí, ale i pro laickou veřejnost. Pokud si tedy chcete rozšířit své obzory a lépe porozumět správnému provádění cviků, neváhejte a přihlaste se.

Kurz vede zkušená lektorka a univerzitní pedagožka Mgr. Lucie Parmová.

Pro koho je kurz vhodný: 

  • Pro všechny, kdo se chtějí naučit správně protahovat (streching) a posilovat nejen core (střed těla)
  • Pro trenéry, učitele TV/ZTV, rodiče sportujících dětí
  • Pro všechny sportovce (s nadměrnou nebo jednostrannou zátěží)
  • Kompenzace sedavého způsobu života a nedostatku pohybu
  • Pokud trpíte bolestmi pohybového aparátu
  • Prevence vzniku bolesti a svalových dysbalancí
  • Pro všechny, kdo chtějí rozšířit svůj zásobník cviků

Kdy: 23.6. 2019, 9:00-19:00 (příchod možný od 8:30)

Cena: 1.600 Kč (platba a přihlášení nutné předem, seminář se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků)

Co s sebou: pohodlné oblečení na cvičení (boty nejsou potřeba)

Náplň kurzu: Kompenzační neboli vyrovnávací cvičení je soubor všech uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cviků, které mají za úkol odstranit funkční poruchy naší pohybové soustavy (svalové dysbalance, špatné pohybové nebo dechové stereotypy apod.). Vyrovnáváme tedy nefyziologické/patologické stavy (jednostranné či nadměrné přetěžování ve sportu i v práci, nedostatek pohybu, bolesti… aj.) Během kurzu se dovíte, jak funguje pohybový systém lidského těla, naučíte se rozeznat nejčastější funkční poruchy a na základě toho volit vhodná kompenzační cvičení. Po absolvování kurzu budete schopni připravit kompenzační jednotku jak pro sportující osoby, tak i pro jedince, kteří jsou naopak inaktivní, ať už se jedná o dítě, dospívajícího nebo dospělého.  Domů si odnesete zásobník cviků vhodných pro každodenní (zdravotně) kompenzační cvičení. Všechny cviky si vyzkoušíte sami na sobě i na druhých tak, abyste uměli správně zainstruovat cvičence a rozeznat špatné provedení pohybů. Uvolňovací cvičení jsou zaměřena na uvolnění kloubů a zvýšení jejich rozsahů, protahovací cvičení jsou cílena především na svaly s tendencí ke zkracování a posilovací cviky na svaly s tendencí k ochabování, hluboký stabilizační systém (střed těla, core).

Kurz bude rozdělen do třech částí: teorie, diagnostika pohybového systému, praktické ukázky cviků. V teoretické části si doplníte základní znalosti o pohybovém aparátu, jeho fungování, nejčastěji přetížených svalových skupinách, a naopak o svalech s tendencí k ochabování. Řekneme si, jaké jsou cíle kompenzačních cvičení, jak jich dosáhnout a kdy je vhodné cvičení zařadit a kdy naopak ukončit. Během diagnostického bloku se naučíte provést základní vyšetření pohybového systému a rozeznat jeho nejčastější poruchy a špatné pohybové vzory. V praktické části si společně vyzkoušíme desítky cviků v různých polohách a za použití pouze vlastní váhy těla s důrazem na správné provedení a schopnost korekci ostatních cvičících (případné použití pomůcek jako jsou např. gymball, overball, foam roller, theraband…aj.).