Imunita z pohledu psychosomatiky

Seminář je zaměřen na pochopení základního fungování imunitního systému, možnosti jeho ovlivnění životním stylem, chováním, vztahem k sobě sama. Dotkneme se témat alergií a autoimunitních onemocnění, stejně jako problematiky opakovaných infekcí. Na konkrétních příkladech z praxe si osvětlíme možné souvislosti poruch rovnováhy řídicích systémů v těle, a jakým způsobem hledat cesty k jejímu znovunalezení.

Program je sestaven z teoretického základu a praktického cvičení. Neklade si za cíl doporučit způsoby léčby zmiňovaných onemocnění, ale nabídnout inspiraci, jak o zdravotních potížích přemýšlet a kde hledat možné cesty pro jejich zlepšování.

Co si ze semináře odnesete?

  • Pochopení základního principu fungování imunitního systému a jeho provázanost s ostatními řídicími systémy v těle.
  • Zjistíte, co se děje, když imunitní systém nefunguje v harmonii
  • Na příkladech z praxe se dozvíte o možných cestách, jak zmírnit zdravotní symptomy

Okusíte tělesná cvičení pro uklidnění a harmonizaci psychických tenzí

Rezervace

Tlačítko přihlásit u semináře na stránkách www.bebalanced.cz, nebo recepce Be Balanced 607 225 006

Kdy:  12.3.2019  od 18 do 20:30

Kde: v Be Balanced – malý sál

Vstupné:

500Kč/seminář