Vede: Petr Lisý

Hlubinná psychologie C. G. Junga usiluje o porozumění smyslu uměleckých děl, zejména prostřednictvím výkladu pohádek, mýtů či motivů klasické literatury. Filmová tvorba v tomto ohledu zůstává poněkud v pozadí, a to navzdory skutečnosti, že představuje výsostnou uměleckou formu naší doby. Český jungovský myslitel Rudolf Starý přitom význam filmu pro současného člověka srovnává s rolí divadla v antickém Řecku. Pokud nějaký film zdařile prezentuje archetypické téma, jež rezonuje s hlubinnými obsahy naší duše, můžeme se v něm spatřit jako v zrcadle a jeho sledování nám přináší očistný terapeutický zážitek.

V úvodu semináře si stručně představíme ideová východiska tohoto přístupu, a dále charakteristiky astrologických archetypů Neptuna a Pluta. Hlavní program pak bude sestávat ze sledování komentovaných ukázek z různých filmových děl, jež podle názoru a zkušeností lektora oba pojednávané archetypy zvláště povedeným způsobem vystihují a ilustrují. Cílem je pokusit se účastníky inspirovat k tomu, aby začali na filmy pohlížet z naznačené hlubší perspektivy. Účast na semináři nevyžaduje předchozí astrologické vzdělání.

Ukázku práce Petra Lisého lze shlédnout zde

Cena semináře: 950 Kč

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006