Archetypová astrologie jako možný kompas v rámci individuačního procesu

Srdečně Vás zveme na unikátní přednášku Mgr. Petra Lisého.*

Petr Lisý Vás seznámí s psychologickou a archetypovou astrologií v kontextu s poznatky a dílem Carla Gustava Junga. 

Kdy: 20.5.2020, 18:00-21:00

Kde: Centrum Be Balanced – Střední sál 

Psychologická a archetypová astrologie, reprezentovaná osobnostmi jako Liz Greeneová, Richard Tarnas či Rudolf Starý, představuje syntézu západní astrologické tradice a jungovské psychologie. Zárodky této syntézy nacházíme již u samotného C. G. Junga, neboť astrologie byla jedním z klíčových vlivů působících na formování jeho psychologie a světonázoru; na rozdíl od alchymie však o ní ve svém díle systematicky nepojednal. V přednášce si ukážeme, jak astrologie organicky zapadá do celku jungovského myšlení a nezastupitelným způsobem jej obohacuje.

Jungovská psychoterapie a astropsychologické poradenství sdílejí shodný cíl – napomáhat individuačnímu procesu klienta. Zatímco psychoterapie se zaměřuje na proces a věnuje pozornost spontánním produktům nevědomí, jako jsou snové obrazy, jedinečnost astrologie spočívá v možnosti nadhledu, zprostředkování konkrétní archetypové mapy osobnosti. Astrologie představuje komplexní symbolický systém, uspořádanou soustavu archetypů jako základních stavebních kamenů lidské zkušenosti. Prostřednictvím analýzy horoskopu lze nahlédnout individuální rozložení těchto zárodečných energií v konkrétním jedinci a částečně porozumět jeho základním sklonům, talentům, problémům a tenzím. Vedle této strukturální stránky má astrologie i rozměr procesní, a to v podobě tzv. tranzitů, jež do jisté míry umožňují určit, které archetypické energie jsou u klienta v daném časovém období aktivovány. V tomto smyslu lze astrologii s jistou nadsázkou charakterizovat jako „vědu o synchronicitách“.

Tyto teze si v rámci přednášky blíže vysvětlíme a pokusíme se je doložit praktickou ukázkou, a to na příkladu horoskopu samotného C. G. Junga.


* Petr Lisý je český astrolog, který se ve své autorské a přednáškové činnosti i poradenské praxi opírá o psychologii Carla Gustava Junga a Stanislava Grofa. Absolvoval FF UK v Praze, dvouletý kurs u nestora české astropsychologie Rudolfa Starého, a také komplexní pětiletý výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza. Spoluorganizoval Mezinárodní transpersonální konferenci ITC 2017 v Praze a v témže roce publikoval svou knižní prvotinu Archetypová astrologie. Vedle ITC 2017 přednášel také například na České transpersonální konferenci 2016 nebo mezinárodní konferenci Beyond Psychedelics 2018. Profesionálně se věnuje též překladatelství z angličtiny; do češtiny přeložil mj. knihy od autorů jako Stanislav Grof, Gabrielle Roth a Jeho Svatost dalajlama. Věnuje se meditační praxi dzogčhenu dle instrukcí svého učitele Namkhai Norbu Rinpočheho. Je členem české sekce Budapešťského klubu, mezinárodní iniciativy za udržitelnou budoucnost. Ve volném čase je také dlouholetým nadšeným příznivcem metod spontánního tance. Je šéfredaktorem magazínu Archea – revue pro archetypovou psychologii, astrologii a kosmologii.

www.archetypova-astrologie.cz

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006