PSYCHOTERAPIE JAKO PROSTOR PRO ZMĚNU

PSYCHOTERAPIE JAKO PROSTOR PRO ZMĚNU

To, co mě na mé práci těší asi nejvíc, je sledovat své klienty, jak si postupně hledají svou cestu sami k sobě. Přicházejí s tím, že hledají pomoc a podporu odborníka v situaci, kdy si neví rady. To je přirozené. Pak ale zjišťují, že oni sami mají moc svůj život změnit.

Asi před rokem ke mně přišla mladá žena s tím, že má problémy vyjít se svým partnerem. Když jsem s ní pracovala, měla jsem pocit bloku mezi námi. Cítila jsem, že pro ní není jednoduché se otevřít a navázat se mnou vztah. Jak jsme se jejím příběhem postupně propracovávaly, zjišťovaly jsme, že to tak má ve více vztazích, že je pro ni bezpečnější si držet odstup. Vztahy vždy končila jako první a vyhovovaly jí spíše nezávazné známosti. To, proč to tak měla, jsme postupně objevovaly, ale to teď není podstatné. To, co bylo pro mě fascinující, bylo sledovat tuto ženu, jak se v ní v průběhu terapie probouzí její vnitřní vedení, které jí neomylně směřovalo tam, kam zrovna potřebovala, aniž by si toho byla vědomá. Klientka se vlastně trochu “náhodou” začala účastnit různých aktivit a rozvojových kurzů, které jí pomáhaly se postupně uvolnit, otevřít, začít cítit sama sebe, být se sebou v kontaktu. Klientka se proměňovala, ukončila nezávazný vztah, začala o sebe více pečovat, doslova rozkvétat. Plánuje změnu zaměstnání tak, aby bylo víc v souladu s tím, kdo je a změnu bydlení. Náš kontakt je mnohem živější, bližší, cítím v něm více důvěry. Klientka začíná jinak nahlížet na své vztahy a prožívá je plněji.

O to jsem se chtěla podělit, terapii vnímám jako prostor podporující sebeléčivé síly klienta. Díky bezpečnému vztahovému rámci, klient může začít důvěřovat sobě i ostatním a postupně objevovat nejen příčiny svého trápení, ale hlavně své vnitřní vedení, sílu a podstatu.

Mgr. Lucie Kubelíková