Rodinná a dětská terapie

Co je rodinná terapie?

Tak jako nám můžou onemocnět plíce nebo ledviny, mohou nám onemocnět vztahy. S partnerem, dětmi, rodiči nebo jinými blízkými.

Koncept rodinné terapie vychází z toho, že pokud se má změnit jedinec, tak je třeba změnit kontext, ve kterém žije. Přistupuje ke každému členu rodiny tak, že na něj pohlíží jako na součást rodinného systému, a v jeho problémech a poruchách hledá souvislosti se současným fungováním jeho rodiny.

Kdy je vhodné využít rodinné terapie?

Typické situace, se kterými se na nás můžete obrátit se týkají např.:

  • vztahu rodičů a dětí
  • odcizení ve vztazích, nepochopení, touha po hranicích a vlastním prostoru
  • zvládání zátěžových situací (nemoc, odchod člena rodiny) apod.
  • obtíže týkající se širší rodiny

Jak probíhá konzultace?

Při konzultacích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Konzultace trvá 60-90 minut. Frekvence setkání může být různá, většinou 1x za dva týdny.

Párová terapie

Co je párová terapie?

Párová terapie je určena pro manžele a partnery, kteří cítí potřebu změny v oblasti jejich vztahu.

Kdy je vhodné využít párové terapie?

Párová terapie může být prostorem pro řešení různých témat a situací, která přináší partnerský život:

  • neshody, hádky či naopak dlouhodobé mlčení a odcizení
  • zátěžové situace pro partnerský vztah – nevěra, odchod dětí, frustrace z nechopnosti se už konenčně domluvit
  • výrazné změny v povaze vztahu – stres, úraz či nemoc jednoho z partnerů, změna hodnot a snů jednoho z partnerů, pocit “A to už je všechno?” apod.

Nedorozumění je běžnou součástí vztahů a problémem se stává až  tehdy, když s ním neumíme zacházet.

Jak probíhá konzultace?

Párová terapie trvá 60 minut, probíhá většinou za přítomnosti jednoho nebo dvou terapeutů a páru, frekvence setkání jsou individuální – nejčastěji 1x za dva týdny.

PhDr. Tereza Ševčíková

PhDr. Tereza Ševčíková

psycholožka a speciální pedagožka, jsem...

More info
Mgr. Lucia Lerchová

Mgr. Lucia Lerchová

psycholožka, psychoterapeutka a...

More info

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006