Rodinná a dětská terapie

Co je rodinná terapie?

Tak jako nám můžou onemocnět plíce nebo ledviny, mohou nám onemocnět vztahy. S partnerem, dětmi, rodiči nebo jinými blízkými.

Koncept rodinné terapie vychází z toho, že pokud se má změnit jedinec, tak je třeba změnit kontext, ve kterém žije. Přistupuje ke každému členu rodiny tak, že na něj pohlíží jako na součást rodinného systému, a v jeho problémech a poruchách hledá souvislosti se současným fungováním jeho rodiny.

Kdy je vhodné využít rodinné terapie?

Typické situace, se kterými se na nás můžete obrátit se týkají např.:

  • vztahu rodičů a dětí
  • odcizení ve vztazích, nepochopení, touha po hranicích a vlastním prostoru
  • zvládání zátěžových situací (nemoc, odchod člena rodiny) apod.
  • obtíže týkající se širší rodiny

Jak probíhá konzultace?

Při konzultacích pracujeme s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy. Konzultace trvá 60-90 minut. Frekvence setkání může být různá, většinou 1x za dva týdny.

Párová terapie

Co je párová terapie?

Párová terapie je určena pro manžele a partnery, kteří cítí potřebu změny v oblasti jejich vztahu.

Kdy je vhodné využít párové terapie?

Párová terapie může být prostorem pro řešení různých témat a situací, která přináší partnerský život:

  • neshody, hádky či naopak dlouhodobé mlčení a odcizení
  • zátěžové situace pro partnerský vztah – nevěra, odchod dětí, frustrace z nechopnosti se už konenčně domluvit
  • výrazné změny v povaze vztahu – stres, úraz či nemoc jednoho z partnerů, změna hodnot a snů jednoho z partnerů, pocit “A to už je všechno?” apod.

Nedorozumění je běžnou součástí vztahů a problémem se stává až  tehdy, když s ním neumíme zacházet.

Jak probíhá konzultace?

Párová terapie trvá 60 minut, probíhá většinou za přítomnosti jednoho nebo dvou terapeutů a páru, frekvence setkání jsou individuální – nejčastěji 1x za dva týdny.

PhDr. Tereza Ševčíková

PhDr. Tereza Ševčíková

  PhDr. Tereza Ševčíková psycholožka a...

More info
Mgr. Lucia Lerchová

Mgr. Lucia Lerchová

Mgr. Lucia Lerchová psycholožka...

More info
Mgr. Petra Willantová

Mgr. Petra Willantová

  Mgr. Petra Willantová psycholožka a...

More info

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006