Mentoring

Mentoring je vhodný pro manažery v nových pozicích, kteří si potřebují vybudovat nové pracovní návyky, zvyknout si na větší míru zodpovědnosti a naučit se delegovat a přenášet odpovědnost.

Dobrý mentor by za sebou měl mít dlouholetou zkušenost z manažerských pozic a ideálně úspěchy v různých typech projektů. Měl by mít za sebou zkušenosti s vedením týmů a ideálně také několik vlastních chyb a selhání, na která může svého klienta upozornit.

Koučink

Koučink je koncept založený na rozhovoru, kdy kouč v žádném případě neradí ani nedává příklady z vlastní cesty. Kouč je průvodcem klienta na cestě k vytyčenému cíli. Koučovací rozhovor má zpravidla určitou strukturu, často využívající model GROW, tedy stanovení cíle, vyjasnění si stávající situace klienta, identifikace příležitostí a vyjasnění si vůle k vykročení a změně.

V našem konceptu koučinku využíváme kombinace modelu GROW a zcela nového přístupu INNER GAME™, tedy vnitřní hry. Koncept vnitřní hry je méně formalizován a jeho snahou je identifikovat interference, které brání klientovi plně využívat jeho potenciál. Jedná se o metodu, která identifikuje vnitřní zdroje klienta a maximalizuje využití klientova potenciálu.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006