Inner Game™ v Be Complete

Metodu Inner Game™ založil a znamenitě popsal pan W. Timothy Gallwey. Původně tuto metodu používal ve sportu, především v tenisu a golfu. Postupně ale její prvky rozpracovával a začal ji používat také v oblasti businessu, manažerských dovedností a v neposlední řadě při práci se stresem.

Základem Inner Game™ je předpoklad, že výkon každého člověka je funkcí jeho potenciálu, sníženého o interference, neboli bariéry, které potenciál snižují. Identifikace, uvědomění a snížení vlivu těchto bariér nám pomáhá zvýšit výkon, aniž bychom museli výrazně zvyšovat energii.

Inner Game™ přináší celou řadu nástrojů jak si vliv bariér uvědomit a jak snížit jejich vliv. Timothy Galweyovi se podařilo tyto nástroje popsat velmi jednoduchým a  trefným způsobem, takže jejich aplikace je poměrně snadno pochopitelná a aplikovatelná do praktického života.

Mně osobně je tato metoda velmi blízká ze dvou důvodů. Za prvé není dogmatická a formalistická a za druhé relativně zjednodušujícím způsobem vychází z koncepce C.G.Junga, jehož analytická psychologie je základním prvkem celého centra Be Complete.

Pomocí metody Inner Game™ se tedy z mého pohledu dá velmi efektivně vést koučink a zároveň je to velmi dobrý základ pro ty, kterým koučink nestačí a chtějí se vypravit na mnohem hlubší a dobrodružnou cestu do nekonečného a fantastického světa nevědomí.

Velmi zjednodušeně řečeno – tam, kde Tim Galwey končí, Carl Gustav Jung začíná.

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006