Jungiánský filmový klub – Faust

Jungiánský filmový klub – Faust

První letošní jungiánský filmový klub začínáme pěkně zostra – Faust ve zpracování Alexandra Sokurova.

Johann Wolfgang von Goethe byl jedním z předních tvůrců a myslitelů, kteří ovlivnili myšlenky, úvahy a v konečném důsledku také dílo C.G.Junga. Ve svých úvahách a textech se Jung na Goethovo dílo často odkazuje a často se také odkazuje na Fausta a jeho příběh, ve kterém se odkazuje na spoustu psychických dějů, proměn a vývojových krizí, které jsou tolik potřebné pro celý proces individuace jednotlivce. Pojďme se ponořit do děje Fausta ve filmovém zpracování Alexandra Sokurova. Pojďme na sebe nechat působit obrazy a příběh, který tolik ovlivnil také Junga, a v následné diskusi se pojďme podívat nejen na naše subjektivní dojmy a prožívání, ale také na východiska, která příběh nabízí z pohledu právě Carla Gustava.


Film slavného a experimentátorského ruského režiséra Alexandra Sokurova, který diváka vtáhne do světa dávno minulých dob, je strhující poutí plnou poetických i drsných záběrů. Sokurovův zvláštní film naléhavě poukazuje na lidské slabosti a chyby a znovu objevuje „Fausta“ jako hluboký lidský příběh. Snímek zaujme nevšedními hereckými výkony Johannese Zeiler, Hanny Schygully a Antona Adasinjského (frontmana divadelního seskupení DEREVO). Jakkoli se nechal Sokurov volně inspirovat Goetheho příběhem, známý mýtus o zaprodání duše ďáblovi radikálně reinterpretuje. Faust je myslitelem a rebelem, avšak zároveň anonymním člověkem z masa a kostí, který je ovládán vnitřními pudy, chamtivostí a chtíčem. (Magic Box)

Režie: Alexandr Sokurov
Předloha: Jurij Arabov (kniha)
Scénář: Alexandr Sokurov, Marina Koreneva, Johann Wolfgang Goethe (divadelní hra)
Kamera: Bruno Delbonnel
Hudba: Andrej Sigle

www.csfd.cz


PROSÍME O DODRŽENÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ


Cílem filmového klubu je vytvořit prostor setkávání:

nejen setkávání klasických filmových děl s myšlením založeným na konceptech analytické psychologie, ale i setkávání lidí, kteří se budou společně snažit přemýšlet a diskutovat o otázkách, která v tomto prostoru vzniknou a zároveň se budou točit kolem tématu lidské psýché.

Když vstupujeme do filmu, noříme se do imaginace. Dobrý film se podobá snu. Má však tu velkou výhodu, že není prchavý, a my se můžeme vracet k obrazům, které nás zasáhly, můžeme je sdílet, dokonce spoluprožívat tak jako žádný vlastní sen. Navíc, jak napsala Marie-Louise von Franz, příběh zprostředkovává životní model, který povzbuzuje, oživuje a nevědomě upomíná na všechny pozitivní životní možnosti. Setkání tedy také mohou mít individuační potenciál pro všechny zúčastněné.

Na začátku každého setkání shlédneme film, po kterém bude následovat diskuse o filmu a o tématech, která v nás film probudí. V průběhu bude následovat také jungiánské okénko, ve kterém se podíváme na film pohledem analytické psychologie. Pokud bude téma vyžadovat odbornější přednášku, bude tato následovat hned po shlédnutí filmu.

Tématem roku 2022 bude „velká mytologie“ ať už v pojetí klasickém, tak současném. Budeme také pokračovat ve zvaní hostů. Kteří by se měli vždy objevit jednou za pololetí a přinést svůj film a svůj pohled, jak tento film vnímají, každopádně na pohledy všech účastníků bude prostor vždy.


Filmový klub vedou Michal Pacvoň a Jiří Lisý

Michal je jungiánsky orientovaný psychoterapeut, který působí v psychoterapeutickém centru Lávka a ve vlastní praxi v Emauzích. Vystudoval filosofii, od roku 2006 je ve výcviku u ČSAP (Česká společnost pro analytickou psychologii), který v roce 2021 dokončil. Od roku 2009 je ve výcviku u IAAP (International Association for Analytical Psychology). Od roku 2009 je Michal také ve výcviku v katatymně imaginativní psychoterapii (KIP). V roce 2013 obhájil doktorskou práci na téma vztahu lidské psyché a techniky.

Jirka je spolumajitel a vedoucí Centra Be Balanced a také jungiánsky orientovaný terapeut, od roku 2016 ve výcviku u ČSAP (Česká společnost pro analytickou psychologii). Dále se Jirka věnuje práci s týmy, přednáškové a lektorské činnosti.

Cena: 350,- Kč

11.1. 2022 v 19.00 hodin

rezervace a vstupné zde


 

Potřebujete pomoci s tímto problémem?

Objednejte se k nám!
Kontaktujte nás telefonicky
+420 607 225 006