Rehabilitační lékaři v Be Balanced

MUDr. Tereza Černá

Tereza Černá

V Centru Be Balanced pravidelně ordinuje rehabilitační lékařka a lékařka preventivní, funkční medicíny a výživy MUDr. Tereza Černá.

Lékařka s atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, vystudovala 2.lékařskou fakultu v Praze, poté se v rámci přípravy k atestaci pohybovala na odděleních rehabilitace a neurologie. Ve své ambulantní praxi se zaměřuje na pacienty s akutními i chronickými potížemi s pohybovým aparátem, nejčastěji bolestmi zad. Absolvovala kurzy manuální a myoskeletální medicíny nebo kurz McKenzie metody k diagnostice a terapii mechanických obtíží s pohybovým aparátem.

Hlubší zkoumání podstaty chronických obtíží a zájem o celostní pohled na člověka ji přivedl k funkční medicíně. Na funkční medicíně se jí líbí, že hledá příčinu obtíží, nepotlačuje nevědomě pouze symptomy, v pojetí zdraví zohledňuje i další důležité aspekty člověka jako strava, spánek, životní prostředí, psychiku, stresovou a enviromentální zátěž, jeho sociom atd. Funkční medicína využívá nejmodernější laboratorní testy, které nám pomáhají pochopit, jak konkrétní člověk funguje na molekulární úrovni. Přístup funkční medicíny se dá skvělě využít i v rámci prevence, kdy nám pochopení fungování lidského těla pomáhá odhalit individuální slabá místa a vhodnou úpravou životosprávy zacílit na konkrétní rizikové faktory daného člověka. Ve své praxi Tereza čerpá ze zahraničnínch zdrojů jako jsou např. dr. Mark Hyman, Chris Kresser, Dicken Weatherby, prof. Tim Noakes.

MUDr. Zuzana Stupková

Zuzana Stupková

V Centru Be Balanced  ordinuje i rehabilitační lékařka MUDr. Zuzana Stupková – rehabilitační lékařka s licencí pro výkon funkce vedoucího lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

V současné době působí jako vedoucí lékař Oddělení následných lůžek ORFM ÚVN. Dříve pracovala v CPM Chodov Prof. Koláře.

V Be Balanced se specializuje na funkční i strukturální poruchy pohybového aparátu, zvláště výhřezy plotének a bolesti kloubů. Věnuje se nejen diagnostice, ale také terapii těchto poruch. Z terapeutických metod používá techniky myoskeletální medicíny (mobilizace kloubů a páteře), techniku suché jehly a v terapii bolestí zad, výhřezů plotének a bolestí kloubů kombinuje metodu Mc Kenzie a metodou DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) Prof. Koláře

Objednat se můžete přímo na recepci 📞607 225 006 nebo mailem 📧 objednani@bebalanced.cz